fredag 14. september 2012

Nedetid

Vår Kondolerer iOS-app for iPhone og iPad vil ikkje bli oppdatert med nytt innhald ei tid framover.

Registrerte epost-adresser via www.kondolerer.no vil bli varsla når pågåande oppgraderingar er klare.

Me seier oss leie for ulempene dette medfører våre brukarar.

mandag 18. juni 2012

Kondolerer app

Med app-en Kondolerer kan du enkelt halde deg orientert over komande seremoniar, gravferdsannonser og dødsfallskunngjeringar frå utvalde distrikt og kommunar, m.a Oslo, Bergen, Molde og Sandnes. Slår du på varsling og vel distrikt, kan du også få tilsendt seremonivarsel på epost.

Prosjektet Digitale Dødsfall, som no er ein del av Kondolerer.no, har utvikla digital gravferdskunngjering sidan 2010 med støtte frå Regjeringas IT-tevling Nettskap2.0. I januar 2012 vart Kondolerer.no til – og premiert på Startupweekend i Bergen.

Tenestene er som før opne for alle, gratis og utan reklame. App-en Kondolerer er tilgjengeleg for iPhone, iPad og iPod touch.

Synspunkt? Me høyrer gjerne frå deg på facebook.com/kondolerer.no eller i ein epost!