fredag 20. mai 2011

Nasjonal versjon, fleire kommunar

DigD er klar i ny versjon for Android og iOS. Om nokon vil teste for Windows Phone, ta gjerne kontakt.Fleire kommunar er no inkludert i tenesta (oversikt), somme under felles fane for enklast mogleg navigering. T.d vil 'Gjøvik & omland' vise data frå kommunane Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik. Det samme gjeld 'Eiker, Modum ...' som dekker kommunane Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad.

Landets første digitale dødsfallsregister?
I skrivande stund dekker DigD omlag 25% av landet målt etter innbyggjarar. Me dristar oss difor til å kalle DigD for ei nasjonal teneste med fleire kommunar på veg. Hjelp oss gjerne vidare om du saknar ditt distrikt her. Utviklinga av neste versjon er godt i gang og vil gje ny funksjonalitet både til app-ar og på DigD.no.

Dagleg oppdatering
Oslo blir framleis oppdatert dagleg, medan andre datakjelder for tida kun tilbyr periodisk oppdatering frå vekentleg til månadleg.

Kun for iOS-versjonenMenyvalget 'More' viser samtlege tilgjengelege kommunar/distrikt og sorteringsmåtar. Ved å velge 'Edit' kan hovedmenyen nederst endrast: dra ønska symbol for dine ønska kommunar (t.d Bergen) ned på hovedmenyen. Ved å trykke på 'Done' oppe til høgre er endringa lagra og ein tilbake i vanleg lesemodus.

Kommentarar og innspel er framleis svært nyttig – bruk gjerne kommentar-feltet under her på utviklingsbloggen eller følg DigD på Facebook.